Skip to content
Menu

DISCLAIMER

Op deze website rusten auteursrechten. Deze website is intellectueel eigendom van Protect Sun® Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Protect Sun®in zijn geheel of enig onderdeel uit deze website te doen kopiëren te vermenigvuldigen of op andere wijze te doen vermenigvuldigen en te doen verspreiden.

Protectsun® is een geregistreerd merknaam en beeldmerk  welke is gedeponeerd en geregistreerd bij het Benelux merkenbureau. Alle vorm van misbruik van dit merk en beeldmerk  Protectsun® is strafbaar en zal gerechtelijke en juridische gevolgen hebben voor de overtreder. De informatie* en foto’s* op deze website en doorverwijzingen bieden wij u als bezoeker geheel vrijblijvend en zonder enige verplichting aan.

Deze kennis neemt u geheel op eigen verantwoordelijkheid tot u en kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in dit artikel.